Керівнику групи

Індивідуальна робота з учнями групи “ризику”

Важливим етапом профілактичної діяльності педагога є визначення мети і завдання. На основі чітко сформульованих та усвідомлених завдань профілактики девіантної поведінки учнів формується відповідна система доцільних засобів, форм та методів роботи, визначаються місце, час, умови, за яких будуть реалізовані поставлені завдання. Роботу на цьому етапі доцільно зосередити на складанні науково-мотивованої програми індивідуальної роботи з учнями, котрі є групою «ризику».

Система-програма орієнтована на творче її використання та передбачає широку варіантність причин девіантної поведінки та методів її профілактики. Методика реалізації програми індивідуальної роботи з учнями може мати два аспекти: профілактичну роботу з групою в цілому чи мікрогрупою, деякі члени якого мають досвід девіантної поведінки; індивідуальну роботу з окремими особами групи «ризику». Найважливішою особливістю етапу реалізації програми виховного впливу на особистість є його тісний зв’язок з етапом вивчення особистості.

Початковий етап профілактики не тільки забезпечує збір необхідної для вихователя інформації про індивіда, визначає спрямованість і специфіку профілактичних заходів, він частково реалізує виховний вплив на особистість учня. Адже у процесі бесіди, анкетування та інших методів вивчення особистості активізуються процеси самоконтролю, що сприяє перегляду та переоцінці деяких її поглядів та переконань, почуттів і звичок, взаємовідносин з оточуючими, що є важливою передумовою для розвитку у вихованця психологічної готовності до сприйняття виховного впливу, дотримання таких правил поведінки, які диктуються загальними завданнями і умовами профілактики.

Непорозуміння між педагогом та вихованцями, що пов’язані з деякими педагогічними вимогами, спостерігаються у практиці виховної роботи і пояснюється саме тим, що у процесі організації навчально-виховної діяльності та відпочинку учнів перед ними ставляться вимоги, які сприймати психологічно вони не готові.

Особливого значення для реалізації програми індивідуальної роботи з учнями має уміння фахівця знайти, побачити, відчути домінанту у складній системі життєвих планів та інтересів дитини. Такою домінантою може бути її бажання досягти якихось результатів, знайти себе, своє місце, улюблену справу тощо. Якщо така домінанта відсутня, педагогу необхідно створити її у процесі індивідуальної роботи, навчити вихованця критично оцінювати свої можливості, побачити власні недоліки, викликати нові позитивні інтереси. Це може надати педагогові суттєвої допомоги у ломці старих негативних і вихованні нових позитивних якостей особистості.

Залишити відповідь