Батькам

ЗМІ та проблеми ранніх і дошлюбних статевих стосунків

Повідомлення про аморальну поведінку дітей часто з’являються в пресі: одні журналісти пи­шуть про підлітковий секс із жахом, а інші – зі смаком. У тому, що вік сексуального дебюту під­літків в Україні знижується, жодних сумнівів не виникає. Частково це пов’язано з акселерацією, прискоренням статевого дозрівання, а най­більше – із соціальними факторами.

Значно впливають на дітей ЗМІ. Щодня медіа нав’язують нам, як поводитися і що є правиль­ним. Елементи еротики часто наявні в рекламі: чи йдеться про жувальну гумку, чи про будівельні матеріали. Прилавки пістрявіють календарями і журналами сумнівного змісту. Телеефір переповнений фільмами із сексуальними сценами. В середньому до десяти років діти вже бачать на екранах 9 тис. епізодів сексу, натяків на нього, розмов про інтимну близькість. До двадцяти років ця цифра зростає до 93 тис. До того ж 80% інформації – про секс поза шлюбом, без натяків на постійний, міцний зв’язок.

Чимало медіа показують сучасних героїв. Вони розкуті, вбрані із викликом, красиві, сексуальні. Часто їхні цінності – багатство, влада, сила, секс. Нам диктують стиль одягу й стиль пове­дінки.

Якщо ти не такий, значить, із тобою щось нетак і треба переглянути свої погляди. Це призводить до падіння моральних принципів. Далі – прос­тіше. Нас переконують, що робити можна все, що спадає на думку.

Утім варто пам’ятати про наслідки! На жаль, ні­хто не пояснює 10-14 літнім дівчаткам, чим за­грожують ігри в «дорослі стосунки». Ніхто не каже, що 40% дівчат після переривання вагіт­ності більше не зможуть насолодитись радістю материнства, 25% матимуть проблеми зі здо­ров’ям до кінця життя, а 5% абортів закінчуються фатально.

Наші думки залежать від поглядів інших людей. Ми відчуваємо це щодня, тому важливо навчи­тися мінімізувати вплив ззовні. Статистика свід­чить, що зниження віку отримання першого сексуального досвіду найпомітніше в дівчат, однак хлопці починають статеве життя набагато ра­ніше за них та мають більше сексуальних парт­нерів.

Незважаючи на те, що культ романтичного ко­хання й дружби дуже сильний серед підліт­ків, ранні статеві стосунки, особливо у хлоп­ців, ще не демонструють ані щирого кохання, ані початку регулярного статевого життя. Навпаки – такі стосунки дуже часто без кохання й дуже прозаїчні, а вибір партнера здебільшого випадковий.

Від вражень під час першої близькості так чи інак залежить подальший розвиток сексуально­сті. До того ж, перший сексуальний досвід має унікальну цінність – такого моменту не буде більше ніколи.

Якщо перша близькість травмувальна, якщо під­літка використали як об’єкт задоволення чи схи­лили до контакту силою, це неодмінно вплине на сексуальне життя і ставлення до партнера в майбутньому. У США підлітки стають сексуально активними в середньому в 16 років, у Нідерлан­дах – майже  у 18. Більшість українських підлітків починають інтимне життя в 14-16 років.

За даними Британського інституту досліджень сім’ї, які наводить газета «Гардіан» (The Guardian), імовірність того, що підліток розпочне ста­теве життя подвоюється, якщо його батьки жи­вуть окремо або їхні стосунки незареєстровані. Чверть 13-річних підлітків, які ведуть статеве життя, вже мали принаймні чотирьох партне­рів, окрім того, кожен п’ятий підліток був п’яний, коли втратив невинність.

Британські дослідники підкреслюють необхід­ність надавати велике значення шлюбу, який створює ідеальні умови для виховання дітей. Проблеми виникають через недостатньо близькі стосунки між батьками й підлітками, брак спіл­кування та нагляду. Учені підсумовують, що неповнолітніх, які починають статеве життя, ва­гітних дівчат, а також носіїв хвороб, що переда­ються статевим шляхом, не буде менше, доки батьки не почнуть відповідальніше ставиться до поведінки своїх дітей.

Залишити відповідь