Керівнику групи

Як написати характеристику на учня

Кожен учитель періодично пише характеристики на своїх учнів. І з одного боку можна сказати, що в цьому завданні немає нічого складного, тим паче що і писати можна в довільній формі! А з іншого – потрібно зробити все чітко, правильно, максимально зрозуміло для тієї людини, якій характеристика призначається. А ще було б чудово, якби процес написання займав мінімум часу, якого і так завжди не вистачає.

Характеристика на учня – це офіційний документ, у якому дається оцінка соціальних, психологічних та інших особистих якостей, а також рис характеру школяра. Завдяки ній можна отримати всю необхідну інформацію не лише про навчальні досягнення дитини, а й про її особистість, про перспективи розвитку. Це дозволить обрати найкращу модель для подальшої взаємодії з учнем. Саме тому характеристика має бути структурованою, чіткою та інформативною. Не можна ставитися до цього документа як до ще одного не надто важливого завдання, або ж писати його за однаковим для всіх шаблоном, просто змінюючи імена. У такій характеристиці точно не буде жодного сенсу.

Коли може знадобитися характеристика та чи не є вона взагалі своєрідним пережитком минулого? Найчастіше такі документи складають:

 • для нового вчителя;
 • у випадку переходу дитини до нової школи;
 • для подання в якості реокмендації до гуртку чи секції;
 • для випускників, які мають визначитися із майбутньою професією;
 • для проведення психолого-­медико­-педагогічної консультації;
 • для лікарні, соціальної служби тощо.

Важливо чітко розуміти, куди передається характеристика: від цього залежить, на які нюанси звертати увагу та якими методами користуватися при її написанні. Наприклад, при створенні психолого-педагогічної характеристики потрібно звертати увагу насамперед на пізнавальну сферу та успіхи в навчанні, а якщо характеристика буде спрямована до соціальної служби, варто надати більше інформації про емоційний стан дитини, її соціальні контакти, риси особистості тощо.

Чи можна не писати характеристики на учнів взагалі? Річ у тім, що це ви знаєте своїх учнів, а от інші люди – ні, а отже інформація, яку ви надасте, допоможе встановити контакт або зробити важливі висновки. Тож не варто сприймати характеристики як чергову втрату дорогоцінного часу.

Зверніть увагу: нерідко педагоги обов’язково писали характеристики на учнів після 1 класу та випускних (тобто 4, 9 та 11) класів. Утім, до особової справи додається лише характеристика навчальних досягнень учнів 1 класу. В інших випадках характеристика надається за вимогою. 

Структура характеристики на учня

У більшості випадків характеристика включає в себе наступні розділи:

 • Загальні відомості про учня.
 • Опис пізнавальних особливостей дитини, рівень сприйняття нею інформації.
 • Характеристика особистих якостей та емоційного стану.
 • Навчальні та потенційні професійні інтереси.
 • Комунікативні навички.
 • Висновки та рекомендації.

Але, звісно, це ще далеко не все. У характеристиці можна писати про моральні якості школяра, його темперамент, ставлення до школи та педагогів, положенні в родині, участь батьків у навчальній діяльності дитини та шкільних справах тощо. Загалом головне – доцільність тієї чи іншої інформації.

Важливо: написання характеристики не робить вчителя істиною в останній інстанції. Педагог має насамперед аналізувати особистість учня, а не критикувати його чи бути занадто категоричним, аби не створити хибного враження про дитину в людини, яка читатиме документ.

План характеристики на учня

Тож які дані все ж таки варто включити в характеристику? Пропонуємо приблизний план:

1. Загальні відомості.

 • ПІБ.
 • Рік народження.
 • Стан здоров’я та загальний фізичний розвиток.
 • Родина, її склад. Чим займаються батьки. Умови життя дитини.
 • Особливості виховання в родині.

2. Навчальна діяльність.

 • Успішність як у попередні роки, так і в поточному навчальному році (чи є покращення чи погіршення успішності з певних предметів, причини такого становища).
 • Ставлення школяра до навчання (зацікавленість процесом навчання, захоплення певними предметами, ставлення до виконання завдань тощо).
 • Особливості засвоєння знань (особливості сприйняття, активність та самостійність у виконанні завдань, емоційні реакції на труднощі в навчанні тощо).

3. Трудова діяльність учня.

 • Участь у суспільно-корисній трудовій діяльності.
 • Ставлення до трудової діяльності.
 • Особливості виконання трудових завдань.

4. Загальний розвиток учня.

 • Знання (обсяг, глибина, систематизованість, потреба у знаннях тощо).
 • Розвиток рівня сприйняття та мислення (спостережливість, логічність, самостійність, критичне мислення тощо).
 • Культура мовлення (словниковий запас, навички спілкування, вміння ясно та чітко висловлювати думки).
 • Інтереси (навчальні, мистецькі, спортивні тощо).
 • Здібності та нахили (до навчання, то творчої дільності тощо).

5. Вихованість та дисциплінованість учня.

 • Дисциплінованість (ставлення до необхідності виконання дисциплінарних вимог, випадки порушення дисципліни, наскільки часто відбуваються тощо).
 • Спілкування з однокласниками (місце дитини у класному колективі, ставлення до однокласників, взаємини із ними тощо).
 • Ставлення до оточення та себе самого.
 • Емоційний стан.

6. Висновки (перспективи подальшого розвитку, рекомендації).

Це, звичайно, умовна схема, вона може бути і дещо іншою, наприклад:

 1. Загальна інформація про школяра (клас, вік, стан здоров’я, успішність).
 2. Спрямованість особистості, потреби та інтереси, переконання.
 3. Темперамент.
 4. Характер (риси характеру у ставленні до інших та самого себе, сумлінність, дисциплінованість тощо).
 5. Здібності і нахили (як загальні, так і специфічні).
 6. Емоційно-вольова сфера.
 7. Особливості пізнавальної діяльності.
 8. Ставлення до навічання та праці.
 9. Самооцінка.
 10. Умови виховання в родині.
 11. Місце у шкільному колективі.
 12. Висновки та рекомендації.

Журнал «На Урок»

Залишити відповідь