Психологія

Почуття провини

“Сором і провина – дві подруги, що сидять за однією партою”…
Австрійський вчений З. Фройд свого часу розглядав провину як моральний різновид тривоги, або ж «тривогу совісті». Цієї ж точки зору дотримується й інший психоаналітик Г. Мандлер, який стверджує, що провина і тривога – це різні назви одного й того ж самого явища.

Автори книги #Простими_словами_як_розібратися_у_своїх_емоціях зауважують: “Радянське виховання було побудоване на почутті провини й обов’язку. Ми без домовленостей “винні” щось батькам, колегам, державі. Тому ми “повинні” зробити все, аби повернути цей борг”…
Показово, що почуття провини виховується в людини із здатності випробовувати невдоволення собою й навколишньою дійсністю відносно соціуму завдяки засвоєнню його ціннісної традиції.
Поступово, із тієї ж незадоволеності собою й навколишньою дійсністю у людини формується критична позиція відносно традиційної системи цінностей. Якщо це трапляється, то особистість прагне удосконалити свої, так само як і інших людей, ціннісні установки.
Важливо розуміти, що відчуття сорому чи провини є однією із потужних емоційних реакцій, які використовують у процесах маніпуляції. Найчастіше таку маніпуляцію можна побачити у міжособистісних стосунках пар, стосунках начальник-підлеглий чи релігійних текстах.
Зазвичай люди захищаються від провини кількома шляхами:
  • Заперечення;
  • Раціоналізація;
  • Самопожертва;
  • Обсесивно-компульсивна діяльність.
Цікаво
Нещодавні наші дослідження довели, що при збільшенні почуття провини, рівень мотивації, та здатності людини до моделювання своїх дій різко зменшується здатність адекватно оцінити свої результати.
Показово, що у таких людей прослідковується неадекватна оцінка значимих внутрішніх умов і зовнішніх обставин, що проявляється у фантазуванні, яке може супроводжуватися різкими перепадами ставлення до розвитку ситуації, наслідків своїх дій.
У досліджуваних з низьким рівнем моделювання часто виникають труднощі у визначенні мети і програми дій, адекватних поточній ситуації, вони не завжди зауважують зміну ситуації, що також часто призводить до невдач.
 Але разом з тим, потрібно розуміти, що почуття провини притаманні практично кожній людині, котра має розвинуту систему цінностей, норм та здатність до співпереживання іншим, хоча з іншого боку – важкі переживання провини здатні досить негативним чином вплинути на загальний рівень психологічного здоров’я

Залишити відповідь