Сторінка учня

Алгоритм дій дитини в ситуації домашнього насильства в умовах дистанційного навчання

1. Якщо ти потрапив/потрапила в ситуацiю насильства, або скоi”в/скоiла насильство, або
став/стала свiдком, звернися до будь-кого зi списку нижче:

 • на Нацiональну дитячу гарячу лiнiю за номером 0-800-500-225 або 116 111 (безкоштовно зi
  стацiонарного та мобiльного телефонiв, анонiмно);
 • полiцію за номером 102;
 • дорослих, кому тиє; працiвникiв закладу освiти, де ти навчаєшся; старших брата/сестри,
  iнших родичiв, сусiдiв;
 • iншим особам, кому довiряєш.

2. Якщо ситуацiя насильства є критичною – ти вiдчуваєш загрозу своєму життю та
здоров’ю, тобi необхiдно:

 • знайти безпечне мiсце: або в примiщеннi, де ти знаходишся, або покинути примiщення (вибiгти з
  нього, по можливостi, взяти з собою необхiднi речi) та звернутись по допомогу до сусiдiв, родичiв,
  друзiв, просто перехожих;
 • зателефонувати полiції за номером 102 та/або на Нацiональну дитячу гарячу лiнiю.

3. Якщо насильство ще знаходиться на початковому етапі i має незначнi наслiдки для
тебе:

 • ти розумiеш, що людина, яка вчиняє насильство до тебе, готова до спiлкування i не завдасть тобi
  бiльшої шкоди, спробуй з нею поспiлкуватися за допомогою «Я-твердження».
 • Пiсля того, як ти склав/склала розмову, задай питання, звертаючись до цie”i людини «Чи можеш ти
  мене зараз вислухати?». Якщо ти отримаеш позитивну вiдповiдь, почни розмову.

ПРИКЛАД «Я-твердження»
Коли я … (описати ситуацiю або поведiнку людини):
Мама. тата… коли ти/ви на мене кричите, даєте ляпаса, звертаєтесь лайливими словами,
забороняєте спiлкvватися з дрvзями/подрvгами тошо.
Я вiдчуваю … (власнi почуття i переживання стосовно ситуації):
Я вiдчvваю бiль, страх, тривогv, хвилювання, погано сплю, вiдчvваю занепокоєння, плачv тошо.
Тому що… (пояснення, чому у спiврозмовника/цi викликають такi емоції: висловлення
власних iнтересiв):
Томv що менi це неприємно. Я прошv вас почvти мене та не вчиняти до мене такi дii”.
Ось чому я хочу/бажаю/хотiла би … (бажанi змiни в дiях спiврозмовника/цi):
Ось чомv я хотiла/хотiв би виробити спiльнi правила спiлкvвання, шоб ми чvли одне одного та
vникали неприємних ситvацiй в нашiй ciм’ї.

Залишити відповідь