Цікава психологія

6 цікавих психологічних ефектів

1. «Ефект очевидців»
Феномен, який полягає в тому, що, коли потрібна допомога, чим більша кількість людей присутня, тим менш імовірно, що хтось із них надасть допомогу. Раніше це розглядалося як ознака дегуманізації, яка відбувається в міському середовищі. Зараз вже відомо, що цей ефект є загальним для всіх. По суті, чим більше людей знаходиться поруч, тим більше ймовірно, що кожен з них вважає, що хтось інший надасть допомогу – отже, ніхто не допомагає.
2. «Ефект Ромео і Джульєтти»
Збільшення привабливості двох людей один для одного, що виникає в результаті спроб їх батьків або інших розлучити їх.
3. “Ефект аудиторії”
(Ефект Зайонца, ефект фасилітації) – вплив сторонньої присутності на поведінку людини. Цей ефект необхідно враховувати при проведенні, приміром, психологічних досліджень: ефект аудиторії можна розглядати як один з чинників, які загрожують внутрішній валідності. Приклади: Чоловік намагається показати себе в кращому світлі перед жінкою (і навпаки). У присутності сторонніх чоловік може переживати сильні емоції хвилюватися, бентежитися і т.д.Поведінка і думки людини наодинці з собою і в компанії частенько відрізняться.
4. «Ефект Пігмаліона»
Термін Е. П. взятий з п’єси Джоржда Бернарда Шоу. Він використовується як синонім самоздійснювального пророцтва. Роберт Розенталь і Ленор Джекобсон вперше використали це поняття в своїй книзі, в якій описувалися вплив очікувань вчителів на поведінку учнів. Оригінальне дослідження полягало в маніпулюванні очікуваннями вчителів та оцінці їх впливів на показники IQ школярів. 20% випадково обраних школярів з 18 різних класів описувалися вчителям як такі, щоволодіють надзвичайно високим потенціалом навчальних досягнень. Учні молодших класів, щодо яких були сформовані високі очікування вчителів, виявили значний приріст в загальних показниках IQ і показниках здатності до міркування у порівнянні з іншими учнями у своїй школі.
5. «Ефект Зейгарник»
Англ. Zeigarnik effect – мнемічний ефект, що складається в залежності ефективності запам’ятовування матеріалу (дій) від ступеня закінченості дій. Названий від імені учениці К. Левіна – Б. В. Зейгарник. Суть феномену полягає в тому, що людина краще запам’ятовує дію, яка залишилося незавершеною. Це пояснюється тією напруженістю, яка виникає на початку кожної дії, але не отримує розрядки, якщо дія не закінчилась. Ефект переважного утримання в мимовільної пам’яті перерваної, незакінченою діяльності використовується в педагогіці та мистецтві.
6. Ефект Ореола
Його суть полягає в тому, що якщо людина в якійсь ситуації справляє позитивне враження, то виникає неусвідомлюване “приписування” йому інших позитивних якостей, якщо вони у нього в наслідку і не проявляються. При виникненні негативного враження, здійснюється спроба бачити в людині тільки погане, не помічаючи повної палітри особистісних характеристик. Серед студентів добре відомий міф: “спочатку студент працює на заліковку, а потім вона на нього”. Справа в тому, що добре займаючись в семестрі і
ретельно готуючись до іспитів частина студентів отримують тільки відмінні оцінки в 1-2 семестрах. У подальшому, окремі з них, у силу різних обставин, стали займатися менше і на іспитах не завжди відповідали на всі питання. Але на викладача вже діяв “ефект ореолу” і він все намагався “натягнути”
відповідь студента на “відмінно”.

Залишити відповідь