Педагогам на замітку

Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей

1. Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх одразу ж, підкреслюючи їхню оригінальність, важливість тощо.

2. Підсилюй інтерес дітей до нового.

3. Заохочуй оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі завдання.

4. Учи дітей систематичної самооцінки кожної думки. Ніколи не від-кидай її.

5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.

6. Не вимагай запам’ятовування схем, таблиць, формул, однобокого рішення, де є багатоваріантні способи.

7. Культивуй творчу атмосферу — учні мають знати, що творчі про-позиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.

8. Учи дітей цінувати свої та чужі думки. Цінно фіксувати їх у блокноті.

9. Іноді однолітки ставляться до здібних дітей агресивно. Цьому слід запобігати. Найкращим способом є пояснення здібній дитині, що це характерно, і розвивати у неї терпимість і впевненість.

10. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.

11. Розсіюй страх у талановитих дітей.

12. Стимулюй і підтримуй ініціативу учнів, самостійність. Підкидай проекти, які можуть їх захопити.

13. Створюй проблемні ситуації, що потребують альтернатив, про-гнозування, уяви.

14. Створюй у школі періоди творчої активності, багато геніальних рішень приходить у такі фази.

15. Допомагай оволодівати технічними засобами для записів.

16. Розвивай критичне ставлення.

17. Учи доводити починання до логічного завершення.

18. Впливай особистим прикладом.

Накопичення інформації в системі роботи психолога з педколективом передбачає:

  • спостереження психолога, учителів, батьків за проявами обда-рованості, дитячої творчості дітей; спостереження психолога за взаємодією в системі «учитель — учень», «учень — учень»;
  • анкетування та діагностику вчителів щодо пошуку обдарованих дітей і педагогічної майстерності вчителя;
  • групове та індивідуальне консультування вчителів з актуальних проблем розвитку дитини;
  • створення банку даних. Діагностика (тести, опитувальники та анкети) вчителів дає змогу виявити обдарованих, творчо розвинених дітей з метою подальшої роботи з ними та створення банку дних.

Діагностика професійної майстерності вчителя дає інформацію для психолога, адміністрації і самих учителів про рівень професіоналізму педагога, його здатність працювати з обдарованими дітьми, що слід враховувати під час призначення класних керівників.

Так, анкета «Хто в групі?», яку заповнюють учителі, дає можливість виявити обдарованих з усіх навчальних предметів.

1. Швидше всіх учиться?

2. У кого часто виникають слушні думки?

3. Хто найбільше знає?

4. Хто отримує кращі оцінки?

5. Хто ставить запитання, які змушують Вас замислитися?

6. Хто може дати краще визначення слів?

7. Кому подобається змагатися, долати труднощі?

8. У кого завжди виникають цікаві варіанти та оригінальні пропозищі шодо того, як вирішувати питання?

9. У кого хороша уява?

10. Хто наполегливо працює в ліцеї та намагається використати кожну хвилину?

11. Хто завжди перемагає?

12. У кого своя точка зору?

13. Кому подобається вчитися у закладі?

Залишити відповідь