Педагогам на замітку

Сім звичок успішних людей

Про те, як досягнути успішності, написано багато книг. Одна з них стала справ­жнім бестселером. Це книжка Стівена Кові, яка так і називається  «Сім звичок успішних лю­дей». Звичка – це психологічний термін. Вона потребує регулярного повторення протягом пев­ного періоду, мінімум 21 день.

Розглянемо ці звички.

Звичка 1. Будь проактивним

Люди мають змогу приймати рішення й від­повідати за їхні наслідки.

Реактивні люди – це люди, які стають за­ручниками обставин. їхніми діями керують зо­внішні обставини.

Проактивні люди – це люди, які пере­важно самі обирають свою реакцію на зовніш­ній вплив. Вони дивляться на світ крізь призму оптимізму та позитиву, надихають та окриляють.

Характеристика проак­тивних людей:

  • Активність та ініціативність
  • Зміна обставин відповідно до своїх цілей або вибір обста­вин, що сприяють досягненню мети
  • Усвідомлення відповідаль­ності за наслідки прийнятих рі­шень

Вислови проактивних людей:

  • Як я можу дізнатись про це більше?
  • Де я можу отримати потрібну інформацію?
  • Я знаю, як змінити свою пози­цію; щоб отримати підтримку!
  • Я шукатиму зв’язки та гроші!

Звичка 2. Бачення кінцевої мети

Щоб досягнути бажаного, потрібно спочатку зрозуміти, куди саме веде ваш шлях. Розуміння своєї справжньої мети може розгубитися в по­всякденних справах. А це призведе до мар­нування сил та часу на другорядні речі. Тому варто пам’ятати про те, чого саме ви прагнете.

Звичка 3. Передусім головне

Якщо ти вирушиш до мети і почнеш до­рогою зупинятися,

щоб жбурнути камін­ням у кожного собаку,

який на тебе загав­кає, то ніколи не досягнеш мети.

Федір Достоєвський

Зрозумівши, що саме є справжньою метою, визначте найважливіші дії, потрібні для її досяг­нення. Адже зазвичай ми приділяємо багато часу терміновим справам, а важливі відсуваємо на задній план. Слід приділяти більше часу страте­гічно важливим справам для досягнення кращих результатів. Допоможе в цьому матриця тайм-менеджменту.

Матриця тайм-менеджменту

Заходи Термінові Нетермінові
Важливі

 

Актуальні проблеми. Справи, у яких є терміни Підготовка, плану­вання, запобігання, побудова відносин
Неважливі Вимушені пере­рви, незначні проблеми, що відволікають Рутинна робота, неважливі теле­фонні розмови, електронні листи, зустрічі, інтернет, соціальні мережі

Звичка 4. Здорові взаємини

Усі тривалі успіхи людей багато в чому зале­жать від їхніх взаємин з іншими людьми. Але в го­нитві за бажаним дехто може діяти у власних ін­тересах і не помічати потреб інших людей. Тому існує правило успішної взаємодії – завжди шукати рішення, від яких виграють обидві сторони.

Не вірте, що перемогти можливо лише за ра­хунок чужої поразки. Дбаючи про благо інших, ви закладаєте ґрунт для власного успіху.

А для того щоб успішно спілкуватися з людьми, потрібно бути хорошим слухачем. Перш ніж висловити свою думку, уважно вислухайте думку співрозмовника і намагайтесьчї краще зрозуміти. Емпатія та увага до іншої людини – основа довірливих взаємин.

Звичка 5. Досягайте синергії

Синергія – поєднання двох компонентів зі збереженням їхніх найкращих якостей.

У відносинах із людьми цей принцип має своє місце. Об’єднавшись, ми можемо до­сягти кращих результатів, ніж поодинці. Різні люди мають різні погляди на ситуацію, але це тільки перевага, це – можливість глянути ширше. І це не причина для суперечки чи кон­флікту, а основа для творчого синтезу. Дові­ряйте людям і будьте відкритими для обміну думками.

Звичка 6. Самовдосконалення

Щоб досягати якомога кращих результа­тів, потрібно працювати не лише над цілями, а й над собою. Важливо приділяти увагу чоти­рьом сферам:

Фізичній – … (спорт, харчування)

Розумовій – … (книги, фільми)

Соціально-емоційній – … (емпатія, реф­лексія)

Духовній – … (навчання, медитація)

Звичка 7. Енергозбереження

Важливо пам’ятати про своє енергозбере­ження. Що відбувається зі смартфоном чи ПК, коли одночасно завантажити багато завдань? Чому так відбувається? Що відбувається з лю­диною, яка робить сто справ одночасно?

Давно відстежується цікава закономірність: чим менше часу проводиш, гортаючи стрічку новин у соцмережах або ж дивишся новини по телевізору – тим активнішим себе почуваєш.

У всіх бували такі дні на роботі, коли, зда­валося б, нічого особливого не робив, але вже до обіду відчуваєш, що дуже втомився!

Ще один парадокс: зараз людина фізично працює набагато менше, ніж працювали наші предки. Власне, і втомлюватися вона повинна менше. Чому це не відбувається? Чому ми так втомлюємося? Відповідь дуже проста – ми  втомлюємося від інформації!!! Точніше від її впливу на нас.

Важливим є вміння перенести емоційне на­пруження у фізичне – аби  швидше наш орга­нізм від нього позбавився (спорт, меди­тація, танці, масаж, гаряча ванна чи душ).

Залишити відповідь