Психологія

Психолого – педагогічний консиліум з адаптації першокурсників до навчання та оволодіння професією

З метою подолання труднощів адаптації першокурсників до навчання в умовах професійного закладу та  узгодження взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу у вирішенні назрілих проблем рекомендовано проводити психолого-педагогічний консиліум.
Функції психолого-педагогічного консиліуму

  • Діагностична. Складається з вивчення соціальної ситуації розвитку першокурсників, потенційних можливостей та здібностей, розпізнавання характеру відхилень поведінки, діяльності та спілкування, а також стану здоров’я.
  • Виховна. Включає в себе розробку проекту корекції у вигляді ряду навчально-виховних заходів, які рекомендуються педагогам, батькам, учням. Ці заходи можуть мати контролюючий, дисциплінарний чи корегуючий характер.
  • Реабілітаційна. Передбачає захист інтересів дитини, яка потрапила у несприятливі сімейні чи навчально-виховні умови. Полягає у підвищенні статусу учня, зацікавленості батьків життям дитини. Зміст реабілітації може бути у зміні образу, який вже склався у педагогів та однолітків, самого учня щодо уявлення про себе, а також у подоланні дискомфорту та психологічної беззахисності. Цьому сприяє набуття професійних навичок, що дозволяє підліткові представити себе в іншій ролі і засвоїти цю роль.

Колективне обговорення та процес рівноправного співробітництва дозволяє об’єднати інформацію і виробити єдину стратегію вирішення проблем розвитку, навчання та виховання.

В роботі консиліуму беруть  участь керівники груп, викладачі-предметники, що читають в групах І курсу, вихователі гуртожитку, практичний психолог, медична сестра та адміністрація навчального закладу.

Учасники виступають з матеріалами досліджень та спостережень, обговорюють виявлені проблеми, виробляють  рекомендації та вибирають шляхи подолання проблем.

Можливі виступи: працівників бібліотеки, керівників художньої самодіяльності.

Обговорюється ситуація в цілому.

При  діагностуванні, анкетуванні першокурсників  враховуються такі основні чинники:

  • формування мотиваційної готовності прийняти нову соціальну роль, а саме:
  • особливості навчально-виховного процесу (професійне спрямування);
  • соціальні зв’язки і нове соціальне середовище;
  • індивідуально-психологічні особливості учнів.

Залишити відповідь