Психологія

Причини раннього вступу молоді в статеві стосунки

Сьогодні молоді люди починають статеве життя переважно до шлюбу, часто ще в шкільному віці. Те, що раніше вважали ганьбою (особливо для дівчат) і тримали в найсуворішому секреті, тепер стало нормою поведінки, а часом навіть пред­метом гордості. То які причини раннього вступу молоді у статеві стосунки? Варто зауважити, що для юнаків і дівчат вони різні.

У юнаків інтимна близькість часто є засобом само­ствердження в очах однолітків. У хлопців інтерес до статевих проблем з’являється раніше, тому вони обізнаніші та інформованіші, ніж дівчатка. Наяв­ність теоретичних знань про психосексуальні вза­ємини статей, природно, викликає зацікавлення й бажання підлітків застосувати їх на практиці й одержати чуттєве задоволення, прояке вони діз­наються від старших і досвідченіших.

Крім того, початок статевого життя дає можливість не тільки задовольнити фізичні потреби, а й від­чути дорослість і незалежність, піднятися в очах однолітків. Нерідко це призводить до значних пе­ребільшень і численних розповідей про любовні перемоги.

У громадській свідомості закріпилося уявлення про відчуття під час першого статевого контакту як про неодмінне задоволення та насолоду. Юнак фізично справді це відчуває навіть під час першої близькості (хоча духовно не завжди залишається вдоволеним). Натомість більшість дівчат першого разу не тільки не одержують фізичного задово­лення, а й переживають негативні почуття: роз­чарування, занепокоєння, незручність, жаль про вчинене, презирство до себе або до свого парт­нера.

Але це тільки частина труднощів, з якими стика­ється дівчина під час першого інтимного зв’язку. Поширеною є думка про те, що за небажані наслідки ранніх статевих контактів партнери по­винні нести рівну відповідальність.

Насправді нерідко дівчина змушена робити це сама. Тому саме їй потрібно з усією серйозністю поставитися до прийняття рішення.

Але якщо дівчата, вступаючи в ранні статеві кон­такти, украй рідко відчувають задоволення, до того ж повинні побоюватися небажаних наслідків, то що змушує їх зважуватися на такий серйоз­ний вчинок?

На жаль, трапляються ситуації, коли дівчина не має вибору (зґвалтування, сексуальний зв’язок у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння тощо).

Залишити відповідь