Авторські програми

Профілактична програма “Я живу по-новому”

Юнацький вік – період інтенсивного становлення почуттів і волі, спрямованості, готовності жити і діяти так, як живуть і діють дорослі. Зростає його активність, відбувається ціннісна переорієнтація під впливом прагнення бути дорослим. У цей кризовий період, період пошуку орієнтирів та формування життєвих цінностей, завданням навчального закладу є формування позитивних соціальних установок, профілактика негативних явищ в учнівському середовищі. Одним із напрямів виховання є організація змістовного дозвілля. Водночас, забезпечення зайнятості учнів у позаурочний час є одним із пріоритетних завдань кожного навчального закладу.

Сучасна молодь вкрай неграмотна в питанні здорового способу життя. Наркоманія, паління, вживання алкоголю, токсикоманія – часто це вбачається кращим дозвіллям серед певної частини юнаків та дівчат.

Зважаючи на те, що загальний стан здоров’я молоді залишається складним, а серед юнаків і дівчат бажання вести здоровий спосіб життя не стало панівним, існує нагальна потреба у зміні підходів до вирішення цих проблем, перегляду традиційних форм і методів діяльності у цій сфері.

Оскільки для учня найбільш цінні відомості, які виходять від однолітків, а інформація, що отримується від дорослих, частіше сприймається як нотація або нав’язлива мораль, ідея програми – активізувати роботу молоді з пропаганди шкоди палінню, вживання алкоголю, наркотичних засобів, загалом ведення здорового способу життя.

Головною метою програми є формування свідомого ставлення до особистого здоров’я, навколишнього середовища і здоров’я інших людей.

Визначено, що найпопулярнішими формами роботи щодо формування здорового способу життя в молодіжному середовищі стали інноваційні методики, такі як інтерактивні театри, молодіжні лекторські групи, спікерські бюро, тощо. На даному етапі важливим досягненням є заохочення певної категорії молоді до участі в програмах щодо дотримання здорового способу життя. В ході підготовки передбачались заняття, спрямовані в тому числі й на розвиток тренерських та лекторських навичок.

Програма передбачає наступні заходи:

 • тренінг «Будьмо знайомі!»;
 • дебатний кіновечір «Вчимося мислити логічно»;
 • форум – театр;
 • створення бюро й проведення журналістських розслідувань з проблем тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків;
 • театралізований «Суд над ГМО»;
 • кіно – треніг (зняття короткометражного фільму, в якому пропагується здоро вий спосіб життя);
 • танцювальний флешмоб «Юність без алкоголю!»

На сучасному етапі розвитку освіти в профілактичній діяльності широко застосовуються інноваційні методики й одним із цих методів є тренінг. Це найефективніший метод профілактичної роботи з молоддю, в ході проведення якого учасники не лише отримують нову інформацію, а й формують нові  вміння та переконання. Саме такою формою роботи розпочинається впровадження програми. Тренінг «Будьмо знайомі!» має на меті створення сприятливих умов для роботи, атмосфери довіри, детальне ознайомлення з основними принципами та формами роботи в групі.

Цікавою формою роботи стали дебатні кіновечори «Вчимося думати логічно» з переглядом гострих соціальних документальних фільмів та проведення дебатів за сюжетом фільму, обговорення і пошук сенсу в змісті матеріалу. Дебати проводяться з психологом.

Форум – театр передбачає перегляд декількох мізансцен соціального сценарію, які перериваються «стоп – кадром». У фінальній мізансцені пропонується зіграти роль (тобто прийняти правильне рішення) самим глядачам. Ідея постановки створюється при взаємодії акторів і глядачів, навіть якщо театральна група грає спектакль, який відрепетируваний, формують зміст вистави і розвивають тему самі глядачі. Міні – спектакль має на меті змусити учасників театрального дійства замислитися над проблемою наркоманії, зрозуміти, що проблема існує незалежно від того, що вони знають і як вони до неї ставляться. Суттєвим моментом є обговорення проблеми глядачами під час вистави і після неї. Одна з особливостей «форум – театру» – це відсутність рекомендацій про те, як слід чинити. Зрештою, вибір робить сама людина, і ніхто, в тому числі і психолог, не може сказати, як вона повинна поступити в ситуації, що склалася.

Темами вистав форум-театру можуть бути самі різні проблеми суспільства. В нашій програмі – це проблеми, що стосуються наркоманії.

Кіно – тренінг «Знімаємо кіно від А до Я» (соціальна реклама) – ще одна форма роботи. Все самі від початку до кінця, учасники тренінгу випробовують себе в якості ведучих ТБ, операторів, режисерів тощо.

Проведення театралізованих показових судів, як от «Суд над ГМО» дозволяє розкрити негативні наслідки споживання ГМО, винести «вирок» виробникам продуктів з їх вмістом.

Танцювальний флешмоб «Юність без алкоголю!» – ще один цікавий вид роботи. Учні виконують рухи під композицію групи «ТІК» «Алкоголізм».

Створення Бюро журналістських розслідувань передбачає проведення розслідувань з проблем тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв, наркотиків та ін. Результатом такої роботи є створення публікацій та презентацій, з якими учні виступають у своєму навчальному закладі.

Тренінг «Будьмо знайомі»

Мета тренінгу: знайомство учасників між собою

Завдання:  створення сприятливих умов для роботи, атмосфери довіри, детальне ознайомлення з основними принципами та формами роботи в групі, прийняття правил роботи

Методи: індивідуальна робота, робота в парах, робота в малих групах,  робота в колі, командна гра, обговорення, мозковий штурм, руханки

Матеріали та обладнання: фліп – чарт, папір, клей, олівці, фломастери, ножиці, бейджі, маркери, стікери, плакат із зображенням моря з берегами «Надії» та «Досягнень», дерево талантів, м΄яч, повітряні кульки, свічки для кожного учасника.

Хід тренінгу:

 1. Вступне слово

Сьогодні ми вперше зустрілися з вами, щоб ближче  познайомитись один з одним, краще пізнати тих, з ким будемо навчатись і працювати в рамках програми «Я живу по – новому». Наша зустріч буде проходити у формі тренінгу. Я щиро сподіваюсь, що вона буде корисною для кожного з вас.

 1. Вправа «Візитівка»

Мета: сприяти знайомству учасників.

Час: 5 хвилин

Обладнання: папір, клей, олівці, фломастери, ножиці.

Хід вправи: тренер пропонує кожному зробити графічне зображення візитівки, написавши на бейджику своє ім’я, або те яким вони б хотіли, щоб їх називали в групі. Прикріпивши  бейджик на грудях, учасники по черзі представляють себе, вимовляючи своє ім’я та якесь слово, яке характеризує їх. Бажано, щоб це визначення починалось з тієї літери, що й ім’я.

 1. Вправа „Очікування”

Мета: допомогти учасникам визначитися з власними очікуваннями від тренінгу.

Час: 10 хвилин

Обладнання: стікери у вигляді корабликів, плакат із зображенням моря, ручки, фломастери.

Хід вправи: тренер пропонує кожному учаснику на стікеру у вигляді кораблика записати очікування від тренінгу, озвучити їх і прикріпити до плакату із зображенням моря.

 1. Мозковий штурм «Правила роботи в групі»

Мета: прийняття та обговорення правил роботи в групі.

Час: 5 хвилин

Обладнання: фліп – чарт, фломастер.

Хід вправи: тренер повідомляє учасникам основні правила роботи. Кожне правило пояснюється, якщо необхідно, обговорюється і приймається групою.

Правила роботи в групі

Цінування часу. За будь-якої програми тренінгу завжди існує ліміт часу. Всім учасникам потрібно бути уважними, не відволікатися від теми обговорення, прагнути дотримуватися регламенту, говорити згідно з темою та без відволікань, висловлювати свою думку коротко й чітко.

 Ввічливість. Сприяє створенню позитивної атмосфери взаємної поваги, також сприяє збереженню часу. Учасники, поважаючи себе та інших, мають говорити по черзі, не перебивати один одного, пам’ятаючи, що думка кожного цінна і необхідна для поповнення спільної скарбнички групового досвіду.

Позитивність. Учасникам завжди краще висловлювати позитивні ідеї, здійснювати позитивні дії, ніж ініціювати негативні прояви – це непродуктивне, заважає досягненню мети тренінгу.

Говорити від свого імені. Вислови на зразок “Всі так думають” не несуть конкретної інформації, найчастіше не відповідають дійсності, як правило, потребують багато часу для підтвердження чи спростування. Тому їх застосування на тренінгу вважається помилкою. Слід користуватися “Я – висловлюваннями” (“Я вважаю”, “Я так думаю”, “На мій погляд” тощо). Якщо потрібно навести не власну думку чи інформацію, потрібно послатися на конкретне джерело (людину, документ, книгу, статтю тощо).

Правило додавання. Нові вислови, думки додаються до тих, що були оприлюднені раніше, але не заперечують, не спростовують, не нівелюють їх. На одне запитання може бути багато різних відповідей, і кожний має право на власну думку та її висловлювання. Виняток становлять лише такі, які не стосуються теми тренінгу або принижують людську гідність (дискримінують когось за ознаками статі, національності, релігійних переконань, зовнішності, віку тощо).

 Правило добровільної активності. Якщо для виконання якогось завдання тренеру потрібна особлива участь когось із учасників, присутні мають право пропонувати лише свою кандидатуру.

Конфіденційність. Всі учасники зобов’язуються у власних інтересах залишати в своєму колі і не виносити за його межі інформацію особистого характеру, яка може бути оприлюднена учасниками про себе в ході тренінгу.

Правило «СТОП». Дає можливість будь – якому учаснику не виконати якусь тренінгову дію (“пропустити хід”) без додаткових пояснень причин цього.

Правило підведеної руки. Сигнал про наявність повідомлення учасник подає лише мовчки, підводячи руку вгору.

 1. Руханка «Оплески»

Мета: дати можливість учасникам розім’яти м’язи та відпочити.

Час: 5 хвилин

Обладнання: не потрібне

Хід вправи: тренер розміщує учасників на стільцях колом, послідовно кілька разів пропонує підвестися тим, хто має певне вміння чи якість, щось любить або бажає чомусь навчитися; інші учасники групи активно аплодують тим, хто підвівся. Наприклад,

«Підведіться з місць усі ті, хто народився у 2002 році». Оплески! «Дякую, сідайте».

Підведіться з місць усі ті, хто вміє кататися на гірських лижах.

Підведіться з місць усі ті, хто любить дивитися серіали.

Підведіться з місць усі ті, хто вміє вишивати.

Підведіться з місць усі ті, хто мріє навчитися грати у великий теніс.

Підведіться з місць усі ті, хто вище мене зростом.

Підведіться з місць усі ті, хто має світле волосся.

Підведіться з місць усі ті, хто любить поезію Ліни Костенко.

Підведіться з місць усі ті, хто слухає групу LINKIN PARK.

Підведіться з місць усі ті, хто має блакитні очі.

Підведіться з місць усі ті, в кого ім΄я починається з літери О.

Підведіться з місць усі ті, кому подобаються м΄ясні страви.

Підведіться з місць усі ті, хто вважає, що настрій залежить від самого себе.

Підведіться з місць усі ті, хто навчається в Ковельському Центрі ПТО.

 1. Вправа «Інтерв΄ю»

Мета: сприяти знайомству учасників.

Час: 15 хвилин

Обладнання: не потрібне

Хід вправи: учасники стоять по колу. Тренер пропонує кожному обрати незнайомого партнера (або, якщо всі незнайомі і вагаються обрати пару, проводить вправу “Розрахунок на перший-другий”). Учасники по черзі беруть один у одного інтерв’ю з метою дізнатися про іншого щонайменше три будь-яких факти. Далі кожен учасник пари по черзі представляє іншого учасника всій групі і розповідає, про що зміг дізнатися.

Обговорення:

1) Що ви відчували коли слухали про себе?

2) Які враження виникли у вас під час виконання вправ?

 1. 7. Вправа «Дерево талантів»

Мета: активізувати комунікативні здібності учасників.

Час: 10 хвилин

Обладнання: об΄ємне дерево, стікери у вигляді метелика, ручки, фломастери.

Хід вправи: учасники тренінгу записують на стікерах свої таланти, озвучують їх та прикріплюють до дерева талантів.

Напевно ви не раз чули – «Його поцілував Бог». Так кажуть про людей, чий талант приніс популярність і залишився у віках. Їх імена живуть і після їх смерті. Їх пам’ятають. Ними захоплюються.

Чи всі люди талановиті? Зараз талантом називають  людину, у якої є дар. Пощастило? Чи за кожним з них стоїть величезна праця?

Навіщо я все це кажу? Я абсолютно впевнена, що кожна людина прийшла на Землю зі своїм призначенням, а значить, і талантом. Не кожен його, можливо, розкрив або навіть сумнівається в тому, що він у нього є. Є неодмінно! Комусь не вистачає впевненості в собі, хтось соромиться, хтось не хоче ризикувати, хтось просто не усвідомлює наявність у нього таланту.

Кожен з нас чув з дитинства, що має до чогось схильність, що щось робить краще за інших. Абсолютних нездар не буває. Буває, що люди займаються не своєю справою.

Пам’ятаєте у Річарда Баха: «Кожному з нас при народженні дається брила мармуру та інструменти, щоб перетворити її на статую. Дехто так і тягне цю брилу з собою все життя, ні разу її не торкнувшись. Дехто досить швидко розбиває її на маленькі друзки. А декому таки вдається створити з неї великий шедевр!»

Кожен з вас унікальний. Кожен талановитий. Кожен самостійно може цей талант розкрити. У кожного з вас своя життєва місія. Задумайтесь про це просто зараз. І заявіть про свій талант відкрито. Спочатку нам, а потім і світу.

 1. Руханка «Ситуації та емоції»

Мета: дати можливість учасникам розім’яти м’язи та відпочити.

Час: 5 хвилин

Обладнання: м’яч.

Хід вправи: учасники стоять колом,  тренер просить кожного по черзі назвати одну емоцію, почуття тощо, і одночасно спрямувати м’яча комусь іншому. Кожний учасник має запам’ятати ту емоцію, яку йому передав одночасно з кидком м’яча інший учасник. Коли всі по одному разу назвали якусь емоцію, тренер змінює завдання, наприклад: „А тепер кожен, одночасно з киданням м’яча іншому, називає не емоцію, а ситуацію. Той, хто спіймав м’яча, має повторити ситуацію та назвати емоцію, яку запам’ятав раніше. Тепер можливі веселі сюрпризи щодо повторюваних речень. Наприклад, „Коли я стою в черзі (ситуація), то відчуваю задоволення“ (емоція) тощо.

 1. Командна гра «Перегони з повітряними кулями»

Мета: дати можливість учасникам розім’яти м’язи та відпочити.

Час: 15 хвилин

Обладнання: повітряні кульки.

Хід вправи: учні діляться на дві команди за бажанням. Команди поділяються на пари. Кожна пара повинна буде своїми спинами утримувати повітряну кульку й за командою бігти до фінішу. Після того, як вона дістанеться фінішу, в гру вступає друга пара. Та  команда, яка досягне його першою, стає переможцем гри.

 1. Вправа «Берег Досягнень»

Мета: визначити, чи здійснились очікування учнів.

Час: 5 хвилин

Обладнання: плакат із зображенням моря.

Хід вправи: тренер пропонує учням перемістити стікери у вигляді кораблика із записаними на них очікуваннями до берега Досягнень, якщо ці очікування виправдались;  до берега Надії, якщо очікування виправдались частково або залишити на місці, якщо учасники тренінгу вважають, що очікування не виправдались.

Висновок: ми дуже раді з того, що більшість очікувань опинилась на березі Досягнень. Отже, ми на вірному шляху.

 1. Вправа – побажання «Свічка»

Мета: створення позитивної атмосфери.

Час: 5 хвилин

Обладнання: свічки для кожного учасника тренінгу.

Хід вправи: у приміщенні вимикається світло. Тренер роздає учасникам маленькі свічки, сам бере велику свічку, запалює її, говорить слова: «Як одна свічка запалює іншу й одною свічкою запалюються тисячі, так і одне серце запалює інше, і запалюються тисячі сердець. Я хочу запалити ваші серця вогником добра, любові і терпимості». (Учасники по черзі запалюють свічки і говорять побажання.)

Форум – театр

Мета: сприяння усвідомленню учасниками небезпеки паління спайсів.

Завдання: створити умови для формування негативного ставлення до спайсів; сприяти формуванню уміння приймати альтернативні рішення в конфліктних ситуаціях, вміння сказати «ні»; розвивати навички соціального співробітництва та взаємодії учнів між собою та з дорослими.

Перебіг заходу

Психолог. Доброго дня! Рада вітати усіх присутніх у цій залі. Пропоную Вам привітатись.

Вправа «Привітання різними частинами тіла».

Мета: розгрів; стимуляція активності, швидке включення в роботу.

Час: 5 хвилин

Психолог пропонує учасникам привітатись будь – якою частиною тіла: за допомогою рукопотискань, обіймів, тощо.

Психолог. Сьогодні я пропоную вам обговорити дуже важливу та актуальну проблему сучасної молоді – це використання спайсів. Останнім часом ЗМІ часто констатують факти поширення та вживання цих сумішей серед молоді.

Як ви гадаєте, чому молоді люди починають палити спайс? (за компанію, заради інтересу, для підняття свого авторитету, для самоствердження, вважають, що це без шкоди, від одного разу не звикнеш, не можуть відмовити, тощо)

Сьогодні ви побачите історію молодої дівчини, яку схиляли до паління.

Діючі особи: дівчина Аня, її хлопець Андрій, подруга Ліза, мама Ані, сусідка.

Спектакль «Об’єктивна реальність»

Сцена 1. «Зустріч»

Ведучий: Аня приходить на побачення до Андрія. Він її не чекає.

(На лавочці сидить Андрій, рахує гроші і держить у руках маленький пакунок. До нього зі спини підходить Аня, закриває йому очі. Андрій випускає з рук гроші та пакунок.)

Аня Привіт. Вгадай хто?

Андрій Ань, це ти?

Аня Так я. А що, ти мене не чекав або чекав когось іншого?

Андрій Ні, що ти. Звісно я тебе чекав.

Аня Що там у тебе?

Андрій (поспіхом збирає гроші) Так так нічого.

Аня (допомогає йому, піднімає пакетик) Що це ?!

Андрій (намагається забрати пакунок у Ані) Ань, віддай. Тобі це не потрібне.

Аня  (розглядає пакунок, здивовано звертається до Андрія) Це ж спайс!!! Ти що, палиш його! Андрію це же наркотики! (кидає йому пакунок і намагається втікти)

Андрій (намагається втримати Аню) Аня стій, зачекай. Ти не вірно все зрозуміла. Я все поясню.

(Аня. біжить, не слухає Андрія)

Андрій (стоїть розгублений, потім підіймає пакунок, кладе до кишені)

Сцена 2. «Дім»

Ведучий: Аня біжить від Андрія і приходить додому.

(В кімнату забігає Аня. Вона звертається до матері, яка явно не в гуморі, розлючена очіку ванням доньки).

Аня Мам! Я тобі зараз таке розповім!

Мама (повертається до доньки і починає розмовляти підвищеним тоном). Котра година?! Поглянь на годинник!? Де можна вештатись!? Нормальні діти сидять дома, уроки вчать, а ти?

Аня Мам?

Мама (не слухає доньку). Знову з цим вешталась, ну як його там?

Аня Мам, ну чому ти відразу кричиш? У тебе що, неприємності на роботі? (Кидає сумку на диван.) Ніде я не вешталась … І взагалі, нічого на мене кричати!

Мама Що?! Як ти зі мною розмовляєш, шмаркачка! Я тебя годую, одягаю, обуваю, а ти, скотина невдячна, ще пащекуєш!

Аня (підвищеним тоном). Ти сама, скотина, хоча б раз зі мною нормально можеш поговорити?!

(Девочка хлопає дверима, вискакує з будинку.)

Мама (сидячи за столом). Господи, як все набридло! Як я хочу пожити спокійно! Донька зовсім від рук відбилась. І цьому козлу нічого не потрібно. Знову приходить на бровах …

Сцена 3. «В під’їзді»

Ведучий: Аня йде з дому, у під’їзді зустрічає сусідку.

Сусідка. Здраствуй, Анечко. Как твої справи? Що трапилось?

Аня А вам що? Чого лізете? Все вам цікаво, все вам треба знати! Тільки плітки поширюєте!

Сусідка Які плітки, Анечко? Я допомогти хотіла.

Аня Яка від вас поміч? Йдіть куди йшли.

(Вибігає)

Сцена 4. «У подруги»

Ведучий: Аня приходить до подруги, щоб поділитися проблемою.

(Кімната подруги. Подруга в навушниках слухає музику, робить манікюр).

Аня (підбігає до подруги, знімає на вушники) Привіт, Лізо. Я тобі зараз таке розповім.

Ліза (вітається зверхньо) Привіт. І що ти мені розкажеш?

Аня Я сьогодні дізналась, що мій Андрій спайс палить. Уявляєш?! Спайс! Це ж не просто цигарки, це ж наркотики !!! Жах!!!

Ліза (зверхньо) Ну й здивувала. И что тут таІ що тут такого. Сьогодні багато хто палить.

Аня Як багато хто ?! Але це ж шкідливо, небезпечно.

Ліза Чого ти заволала: шкідливо, небезпечно. Що тепер не шкідливо? Зате кайф отримуєш і прикольно.

Аня Звідки ти знаєш? Ти що теж палила?

Ліза Ну, спробувала, і що тут такого?

Аня Коли? З ким? Чому ти мені про це не розповіла?

Ліза Так це було на дискотеці. Тебе тоді мамаша не пустила, а вся наша компанія була. Андрюха приніс, йому брат підігнав. Запропонував. Ось ми всі і затягнулись. А що тобі розповідати, ти ж у нас вся така паєнька!

Аня Але ж від цього можна померти!

Ліза Як бачиш, усі живі залишились. Та заспокойся ти.

(Аня йде сумна)

Сцена 5. «Двір»

Ведучий: Аня повертається до дому, у дворі її чекає Андрій.

 (Андрій зустрічає Аню у дворі. З’являється Аня.)

Андрій (обіймає Аню) Ну що, заспокоїлась?

Аня (не підводячичи очей) Я була у Лізи. Вона мені все розповіла.

Андрій Ось бачиш, у цьому немає нічого страшного. Хочеш спробувати?

Аня Ні, я боюсь! Ні, не треба! Це небезпечно!

Андрій Та, чого ти боїшся, йдемо, спробуєш, розслабишся. Від одного разу погано не буде. Не сподобається – не треба. Пішли, Ань, заради цікавості, все одно додому не підеш.

Стоп!

Форум

Ведучий: Як ви думаєте, Аня спробує спайс? Чому?

Про які проблеми йдеться у спектаклі? (взаємини з батьками, доступність спайсів, невміння сказати «Ні!»)

Чому Аня потрапила в таку ситуацію? (вона відрізняється від своїх одногрупників).

Аналіз сцени 1. Що можна було змінити? (з боку Ані дати можливість Андрію все пояснити).

Аналіз сцени 2.

Ведучий: Яка проблема проблема прослідковується у другій сцені? (відносини батьків та дітей)

На що сподівалась Аня, коли хотіла поговорити з мамою? (розраховувала на мамину підтримку)

Як себе повели мама? Чому? (тому що не задоволена життям, чоловік вживає алкоголь, не допомагає вирішити сімейні проблеми)

Чи актуальна ця проблема для сучасного суспільства?

Чи могла ця ситуація вирішитись по-іншому? Як?

Аналіз сцени 3.

Ведучий: Що можна змінити в третій сцені? (Аня  повинна була обговорити проблему із сусідкою).

Аналіз сцени 4.

Ведучий: На що сподівалась Аня, коли йшла до подруги?

Що отримала у відповідь?

Чи добре вчинила подруга?

Чи можна таку людину вважати подругою?

Яка проблема прослідковується у цій сцені? (доступність спайсів, поведінка компанії)

Що можна змінити в цій сцені?

Аналіз сцени 5.

Ведучий: Чим завершився спектакль? (проблема не вирішена, Аню ніхто не підтримує).

До чого це може призвести? (В силу свого слабого характеру Аня може погодитися на вмовляння Андрія)

Як повинна вчинити Аня?

Передача корисної інформації

Учасники – артисти зачитують листівки, на яких написано:

 1. Здоров’я та щастя кожного – в його власних руках. Тому знайте, що відмовитись можна тільки один раз – перший, і це одна з головних умов, як не стати наркоманом.
 2. Одна затяжка спайсу: знищує дружбу, руйнує взаємини, зупиняє розумовий і фізичний розвиток, позбавляє здоров’я і вбиває тебе.
 3. Бажання швидше подорослішати – палити, вживати алкоголь, спробувати наркотики – приводить до сумних наслідків.
 4. Наркотики – не вихід із складного становища, а, навпаки, це початок шляху до великих проблем, звільнитися від яких дуже складно.

Ведучий: Зупинись і подумай, чи хочеш ти таке життя? Ми говоримо сьогодні:

Ні – наркотикам! (актори разом)

Ні – добровільному рабству! (актори разом)

Ні – дурману! (актори разом)

Ні – передчасній старості! (актори разом)

Ведучий: Ти – особистість! Неповторна! Унікальна!

Зворотній зв’язок

Інтерв’ю у глядачів про враження від спектаклю, про переживання, про зміну ставлення до тієї проблеми,  про яку йшлося.

Суд над ГМО

Мета: показати згубну дію ГМО на організм, людини; виховувати потяг до здорового способу життя.

Секретар. Встати, суд іде. (Виходить суд).

Суддя. Слухається справа по звинуваченню ГМО. Слово надається адвокату.

Адвокат. Сьогодні ми слухаємо справу вельмишановних, для багатьох дорогих ГМО.

Подивіться, якими незвичайними, неординарними стали продукти із застосуванням цих організмів. Шановні судді! У моїх підзахисних є багато свідків. Дозвольте їх заслухати.

Суддя. Дозволяю.

Адвокат. Запросіть Біолога.

Секретар запрошує Біолога.

Адвокат. Що ви можете сказати на захист ГМО?

Біолог. Традиційна селекція – повільний процес, тому як потрібні покоління, перш ніж буде досягнутий бажаний результат. Технології ГМО дозволяють створити потрібний генотип негайно, в поточному поколінні.

 Адвокат. Дякую. Запросіть Бізнесмена.

Секретар запрошує Бізнесмена.

Бізнесмен. Шановні судді! Шановні громадяни! Не губіть їх! Адже я з цього живу. Як я годуватиму своїх дітей? Генетичні технології допомагають збирати багатший урожай, використовувати менше добрив, пестицидів, отримувати продукти з великою кількістю поживних речовин.

Адвокат. Дякую. Запросіть Мікробіолога.

Секретар запрошує Мікробіолога.

Адвокат. Що ви можете сказати на захист ГМО?

       Мікробіолог. У деяких продуктах не вистачає вітамінів, наприклад, в рисі мало вітаміну А. Тому в Азії, де рис є основним продуктом раціону людей (знову ж небагатих), поширений авітаміноз, в результаті якого діти народжуються сліпими. Тому вчені зробили ГМО – рис, в який підсадили гени соняшнику. Ці нові гени дозволили рису виробляти каротин – те, що потрібно для усунення авітамінозу і сліпоти.

Адвокат. Запросіть головного свідка – Економіста Першого.

Секретар запрошує Економіста Першого.

Економіст Перший. ГМО корисні для економіки, особливо для країн, що розвиваються, до яких в плані сільського господарства відноситься і Росія. Так, виробництво ГМО – сої значно менш витратне в порівнянні зі звичайною соєю. Скорочення закупівель інсектицидів теж зменшує витрати.

Адвокат. Дякую. Шановні судді. Ви тільки що вислухали дуже правдиві свідчення на користь мого підзахисного. Всі ці свідчення дають підстави на остаточне виправдання ГМО.

Суддя. Слово надається Прокурору.

 Прокурор. Шановні судді! Сьогодні ми слухаємо справу особи, яка загубила багатьох людей, зробила нещасними тисячі сімей. Я не буду довго говорити про злочини, а дам слово свідкам. Прошу запросити лікаря.

Секретар запрошує Лікаря.

 Прокурор. Чи відома вам ця особа?

        Лікар. Дослідження на щурах показали, що ГМО можуть становити небезпеку. У тварин, яких годували генетично модифікованою соєю і зерном, часто розвивалися проблеми з печінкою і нирками. Хоча результати випробувань на щурах не можна безпосередньо переносити на людей, можна зробити висновок, що ГМО можуть надавати несподіваний вплив на тварин, як диких, так і домашніх. Також ГМО не були достатнім чином протестовані. Деякі тести ГМО проходили протягом дев’яноста днів, що не можна вважати достатнім для доказу майбутньої безпеки для людей протягом років чи навіть поколінь. Не варто забувати, що генетично модифіковані рослини і тварини можуть схрещуватися з природними популяціями, створюючи екологічні проблеми, такі як занадто швидке зростання популяції або зникнення видів, дисбаланс між видами в природі.

  Прокурор. Дякую. Запросіть Економіста Другого.

Секретар запрошує Економіста Другого.

Економіст Другий. Якщо економічний план американської компанії Monsanto та інших зарубіжних компаній досягне успіху, то Україна почне активно вирощувати ГМ – культури, реалізуючи продукцію в себе і постачаючи її на світовий ринок. Внаслідок цього сільське господарство нашої держави буде зруйнованим. Однак запитувати думку українців про це ніхто не збирається. Виробникам ГМО байдужа доля громадян України. Вони використовують очевидну слабкість держави та її владних інститутів, а також корумпованість наших можновладців.

В Україні було заборонено засівати трансгенне зерно. Після підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в статті 404, яка стосується сільськогосподарського виробництва містить положення про те, що обидві сторони будуть співпрацювати в цілях розширення сфери біотехнологій (тобто ГМО). Немає сумнівів, що це положення відповідає очікуванням агробізнесу.

 Прокурор. Прошу до слова Науковця.

Секретар запрошує Науковця.

 Прокурор. Чи відомі Вам ці особи?

        Науковець. На жаль, так. Ще в 2000 році 828 вчених із 84 країн світу під писали відкритий лист усім урядам світу про небезпеку генно-модифікованих організмів (ГМО), де закликали:

“Ми закликаємо всі Уряди взяти до уваги сучасні строгі наукові дані про вже доведену і запідозрену небезпеку від технології генетичної модифікації і багатьох її продуктів і негайно оголосити мораторій на подальше їх використання, включаючи польові випробування, на підставі результатів наукових досліджень і профілактичних принципів.

Ми закликаємо всі Уряди відмовитися від генетично модифікованих культур на підставі того, що вони небезпечні і суперечать екологічно раціонального використання ресурсів. Уряди повинні підтримати пошук і розвиток екологічно прийнятних сільськогосподарських методів, які могли б по-справжньому принести користь фермерським господарствам всього світу”.

Тепер таких підписів уже більше 2 тисяч. Вчені вимагають ввести мораторій на використання трансгенів у їжі.

 Прокурор. Ваша честь, прошу запросити до слова Фахівця з генної інженерії.

Секретар запрошує Фахівця з генної інженерії.

Прокурор. Чому ГМО продукти є небезпечні?

 Фахівець з генної інженерії. По-перше, в процесі проникнення гени можуть не тільки

самі проходити мутацією, але здійснювати негативну дію на геном рослин.

По-друге, в ГМ – рослинах можуть утворитися невідомі токсичні білки і тому трансгени можуть викликати у людини токсикози або алергії, сліпоту, онкологію і аутизм.

По-третє, способи вмонтування гена є недосконалі і не гарантують безпеку рослин, створених з їх допомогою.

Якщо ми будемо харчуватися трансгенними продуктами, то вони приведуть до зростання числа захворювань, передовсім онкологічних хвороб і  безпліддя.

 Прокурор. Дякую. Шановні судді! Думаю, цих свідчень досить, щоб засудити підсудних до вищої міри покарання.

 Суддя. Ми уважно вислухали всі свідчення і вирішили: підсудні винні!

Презентацію програми практичного психолога можна переглянути за посиланням: https://psychologist.net.ua/ya-zhyvu-po-novomu/  

Висновок

Застосування нових форм роботи з молоддю із використанням ресурсів мережі Inernet, засобів масової інформації дає можливість масово охопити цільову аудиторію, створити можливості непрямого спілкування з експертами.

За час реалізації програми учні не лише удосконалюють свої знання, вміння та навички з предмету інформаційні технології, а й досліджують проблему, яка змушує їх замислитись над вражаючими фактами, що повинно спричинити у багатьох переоцінку цінностей.

Це значною мірою змінює ставлення до власного здоров’я та ставлення до тих людей, що потерпають від недуг, викликаних шкідливими звичками.

Заходи, передбачені програмою опираються на активізацію участі в даному процесі молоді. Мова йде про те, що не дорослі ініціюють таку роботу, а сама молодь. Адже, саме від їхньої активності буде залежати успішність поширення формули: «Здоровим бути модно, стильно і красиво».

Учасники програми отримують позитивні емоції. Учням подобається дослідницька робота в групах, театралізовані дійства. Батьки ж задоволені, що в боротьбі зі шкідливими звичками своїх чад, вони не одинокі.

Результатом даної програми є допомога в отриманні нового досвіду для вирішення проблем, що постають перед молодою людиною.

Масове інформування цільової аудиторії передбачає отримання реальної тенденції до зниження рівня споживання алкоголю, наркотичних засобів, тютюнопаління, які, на жаль, прослідковуються серед учнівської молоді.

Залишити відповідь