Сторінка учня

Пільги для дітей багатодітних сімей

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законом, забезпечують:

  • організацію безкоштовного харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей з багатодітних сімей у професійно-технічних навчальних закладах;
  • організацію пільгового проїзду міським пасажирським транспортом (крім таксі), автомобільним транспортом загального використання (крім таксі) в сільській місцевості учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також … дітей з … багатодітних сімей, що навчаються в професійно-технічних навчальних закладах (ст.5 Закону України «Про охорону дитинства»). Дітям з багатодітних сімей надається пільга по безкоштовному проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі-та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання (ст.13 Закону України «Про охорону дитинства»).
  • держава гарантує надання в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, безкоштовних та пільгових фізкультурно-оздоровчих послуг дітям, в тому числі: дітям з багатодітних сімей (ст.4 Закону України “Про фізичну культуру і спорт”). Діти з багатодітних сімей здобувають позашкільну освіту безоплатно (ст.26 Закону України “Про позашкільну освіту”).

Система позашкільної освіти – освітня підсистема, що включає державні, комунальні, приватні позашкільні навчальні заклади, інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час (загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації , міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації); гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об’єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації; клуби та об’єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади, установи (ст.1 цього ж Закону ).

Сім’ям, які мають трьох і більше дітей, плата за харчування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах знижується на 50 відсотків (п.3 постанови КМУ від 26.08.2002 № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”).

Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги з медичного обслуговування та відпочинку:

  • безкоштовне одержання ліків за рецептами лікарів;
  • щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних і комунальних медичних установах із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;
  • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
  • безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей” (ст.13 Закону України «Про охорону дитинства»). Відповідно до статті 24 Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей” – “оздоровлення та відпочинок дітей з багатодітних сімей здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, інших джерел”;
  • держава забезпечує пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітям з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей (ст.19 Закону України «Про охорону дитинства»). Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах державної і комунальної форм власності всіх рівнів акредитації за умови, що певний освітньо -кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше і за умови наявності у них достатнього рівня підготовки (ст.19 Закону України «Про охорону дитинства»). Діти з багатодітних сімей, які мають п’ятьох і більше дітей, при інших рівних умовах мають переважне право на зарахування до ВНЗ Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (п.7.8 Умов прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладу МНС, затверджених наказом МНС від 09.03.2006 № 126, зареєстрованих у Мін’юсті 29.03.2006 № 342/12216, зі змінами).

Залишити відповідь