Психологія

Особливості обдарованих дітей

У ранній юності стрімко зростає багаж знань та умінь, пізнання свого «я» та опанування нової соціальної позиції. Крім того, є певні фактори, які з віком заважають обдарованій дитині зберегти ті якості, що допомагали їй у дошкільному дитинстві оволодівати новою інформацією, розкривати безліч секретів навколишнього середовища. Одним із таких факторів є особливості спілкування обдарованих дітей з оточуючими: обдаровані діти схильні до відстоювання та доведення справедливої позиції, піддавати сумніву висловлювання інших,
можуть мати невисоку зацікавленість у роботі з однолітками, надаючи замість цього перевагу спілкуванню з більш емоційно зрілими і самодостатніми людьми.

Варто звернути увагу на певну категорію учнів, які при наявності високого інтелектуального потенціалу мають низьку мотивацію до його реалізації у будь яких сферах. Зокрема, важливо враховувати, що юнацький вік як обдарованої, так і «звичайної» дитини характеризується значною нестабільністю самооцінки. У випадку прояву обдарованості до цього додаються такі фактори, як високий рівень вимог до себе та своїх здібностей, а також посилена вимогливість до інших, внаслідок чого у обдарованих дітей нерідко виникають сильні руйнівні переживання, зменшення впевненості у власних силах, конфлікти з оточуючими та прояви захисної агресії.

Усе це робить обдаровану дитину особливо чутливою та вразливою до ситуацій навколишньої дійсності. Якщо її поглядів не поділятимуть, вона може замкнутись та втратити інтерес і наснагу до навчання, прагнення до самовдосконалення і особистісного зростання.

Незважаючи на наявність потенційних можливостей до самостійності у виборі способів дій, інтелектуальної та соціальної зрілості, рефлексії та здатності до аргументації власних поглядів та переконань, психіка є чутливою та нестійкою. Реалізувати свій творчий потенціал, творче мислення, відчути життєвий успіх дозволяє підліткам участь в олімпіадах, конкурсах. Участь обдарованих дітей в інтелектуально-творчих конкурсах, турнірах найбільше припадає
саме на цей час.

Названі особливості обдарованості ставлять особливі вимоги до їх психологічного супроводу під час підготовки до інтелектуальних змагань. Інтелектуальні змагання мають особливе значення у розвитку творчого потенціалу учнів. Завдання інтелектуальних змагань складні та мають творчий характер. Крім того, вони незвичні для учасників змагань, мають свої особливості та специфічні прийоми вирішення. Емоційне напруження посилюється незвичними умовами проведення та обмеженістю часу на виконання завдань. Учасники інтелектуальних змагань та інших конкурсів потрапляють у стресову ситуацію, що характеризується пригніченістю настрою та нестабільним емоційним станом. Усі ці чинники викликають тривожність, що може призвести до дезорганізації діяльності, зниження концентрації уваги і працездатності, розгубленості.

Залишити відповідь