Керівнику групи

“Майбутнє людства без тютюну”

Сюжетно-рольова гра

На спинах учнів прикріплено плакати з буквами, які  утворюють вислів «Палін­ню – ні!»

Учень 1. Наша нервова система керує роботою всіх органів, забезпечує функціо­нальну єдність організму з навколишнім середовищем. Малі дози нікотину підви­щують збудливість кори головного мозку на короткий час, а потім гнітять діяльність нервових клітин. Виникає головний біль, запаморочення, безсоння, стомлюваність.

Учень 2. Отже, куріння шкідливе. Я кажу: «Палін­ню – ні!»

Учень 3. Нікотин особливо шкідливо діє на серцево-судинну систему: збільшує число скорочень серця, звужуються кровоносні судини, підвищується артеріальний тиск. За добу серце курців робить близько 10—15 тисяч зайвих скорочень. У курців з’являється кульгавість, похолодіння кінцівок рук і ніг, ломота, біль під час ходіння. Щоб цього не сталося, я кажу: «Палін­ню – ні!»

Учень 4Через органи дихання в організм курця потрапляють шкідливі компоненти тютюнового диму. Типова прикмета кур­ців — кашель з виділенням слизу темного кольору, що мучить ранками. Паління при­зводить до розвитку туберкульозу легень.

Учень 5. Під впливом нікотину і части­нок тютюнового диму жовтіють зуби, пору­шується виділення шлункового соку. Дуже негативно впливає тютюн на печінку, сприяє розвитку багатьох її хвороб, наприклад, ци­розу.

Учень 6. Паління також погано діє на зір і слух, сприяє зниженню смакових від­чуттів. Курці нерідко погано розрізняють смак солодкого, гіркого, солоного. Вику­рювання 10—20 сигарет на день призводить до посилення функції щитовидної залози: прискорюється обмін речовин, збільшується серцебиття.

Учень 7. Науково доведено, що паління може стати причиною безпліддя. Паління впливає на мутацію хромосом як у чоловіків, так і у жінок. Жінка, яка палить, втрачає еластичність шкіри, у неї з’являються зморшки, колір обличчя стає землистим чи сірим, а голос — грубим і хрипким, зарано старіє увесь ор­ганізм.

Учень 8Жінок-курців часто мучать голов­ні болі, вони швидше стомлюються, втрача­ють сили.

Учень 9. Стривайте! Давайте усвідомимо, що сивий димок від цигарки — це підступ­на зваба, яка стоїть на заваді до здійснення мрій, вкорочує життя, призводить до безлічі фізичних і моральних страждань.

Учень 10. Людське життя таке прекрасне, але й таке коротке. Однією з основних при­чин ранньої смертності на планеті є при­страсть до куріння тютюну. У світі кожні 4-5хв. помирає людина від хвороб, спри­чинених тютюновим отруєнням. Отже, ска­жемо: «Палін­ню – ні!» (Учасники гри повертаються до глядачів спиною, щоб усі змогли прочитати напис: «Палін­ню – ні!»)

Сторінка третя «Соціолог називає»

Ведучий 2. Чому ж люди все-таки палять?

Відповідь соціолога. На основі статистич­них даних різних країн можна зробити ви­сновок, що тепер на планеті палить 60 % усіх чоловіків, 73 % усіх жінок.

Чому ж люди починають палити? 25 % людей почали курити з цікавості. Друга при­чина початку паління в молодому віці — на­слідування дорослих. У родинах некурців стають курцями не більш як 25 % дітей, а в родинах курців кількість дітей, які при­вчилися до цигарки, становить 50 %. Багато дітей починає палити, наслідуючи в цьому товаришів.

Частина дітей починає палити дуже рано (3—5 клас). Половина з них наслідує това­ришів у дворі, причому, як правило, старших. Пізніше учні стають студентами. Тепер вони — дорослі і палять, прагнучи таким чином ствердитись. Приблизно на III курсі 60 % студентів палять. Дуже швидко виробляється шкідливий рефлекс паління. У поширенні куріння серед дівчат неабияку роль відіграє мода (60 %). Ще одна причина паління — це бажання подобатися хлоп­цям.

Смертність серед курців більша, ніж серед тих, хто не курить.

Ведучий 1. Чи впливає паління на три­валість життя?

Відповідь статиста. За даними Всесвіт­ньої організації охорони здоров’я загаль­на смертність курців перевищує смертність некурців на 30—80 %, причому найбільша різниця припадає на вік 45—54 роки, тобто найбільш цінний із погляду професійного досвіду і творчої активності.

Можна з певністю сказати, що кожна нова затяжка цигарковим димом скорочує людське життя на один подих, а кожна ви­курена цигарка скорочує вік на 15 хвилин. Хто ці хвилини бачить, і хто їх рахує? Так, для окремої людини це показати важко, та здебільшого курці живуть набагато менше, ніж некурці.

У доповіді головного хірурга США було відзначено, що для групи тих, які викурюють від 10 до 19 цигарок за день, — коефіцієнт смертності на 70 % вищий, ніж для гру­пи некурців. Для тих, хто викурює за день 40 цигарок, цей показник вищий. Майже 1/2 цих людей хворіють на серцево-судинні хвороби, а 1,6 — на рак легенів.

Сторінка четверта «Лікар доповідає»

Ведучий 2. Як нікотин діє на організм людини?

Відповідь лікаря. Встановлено, що під час термічного розкладу нікотину, що відбувається при палінні, утворюється від 900 до 1200 твердих і газоподібних речовин. Разом із тютюновим димом вони потрапляють в організм не тільки курців, але і людей, які перебувають поряд з ними в одному приміщенні (пасивні курці). Шкідливість тютюнового диму для них дещо більша, бо організм курців уже адаптувався і як міг виробив захисну дію проти тютюнового диму. Припустима концентрація органіч­них речовин у повітрі — 0,07 мг/м3, далі настають шкідливі для здоров’я людини наслідки. При цьому у пасивних курців сльозяться очі, болить голова, з’являється сухість у горлі, і що здоровіша людина, то більший для неї ризик ураження тютюно­вим димом.

Ведучий 1. Які ж наслідки паління?

Відповідь лікаря. Існує кілька етапів на­слідків паління:

• миттєві негативні наслідки (протягом кількох хвилин після затягування): при­скорення серцевих скорочень, підвищен­ня кров’яного тиску, подразнення тканин гортані, потрапляння чадного газу у кров, подразнення очей;

• тривалі негативні наслідки: рак легенів, порожнини рота, стравоходу, шлунка, під­шлункової залози й жовчного міхура, захво­рювання серця (стенокардія, інфаркт), ви­разка шлунка, захворювання судин, хроніч­ний бронхіт;

• інші негативні наслідки: пошкодження слизової оболонки губ, язика, гортані, поява сильного кашлю, неприємного запаху з рота, прискорене виникнення зморщок, порушен­ня нормального дихання.

Сторінка п’ята «Хімік повідомляє»

Ведучий 2. Якою є хімічна будова ніко­тину?

Відповідь хіміка. Нікотин є одним з най­простіших за будовою алкалоїдів (гетероцик­лічних азотовмісних сполук). Він є похідним піридину і міститься у Вигляді солей яблуч­ної та лимонної кислот у листках тютюну. Це масна рідина з температурою плавлення 247° С. На повітрі рідина темніє, добре роз­чиняється у різних розчинниках. Проявляє властивості основ. Смертельна доза — 0,01— 0,04 г. Він згубно діє на нервову систему: у курців не виникає гострого отруєння, тому що поступово організм людини пристосо­вується до малих доз.

Відома ще сіль нікотину — нікотин суль­фат, що використовується в сільському гос­подарстві для боротьби зі шкідниками.

Ведучий 1. А що містять цигарки?

Відповідь хіміка. Цигарки містять липучу речовину — смолу, подібну до тих, що вико­ристовуються для асфальтування доріг. Смола із сигарет прилипає до зубів і пальців та спри­чиняє виникнення на них плям. Навіть якщо сигарета має фільтр, він не може затримати всю смолу, яка є в тютюновому димі.

Ведучий 2. Що містить тютюновий дим?

Відповідь хіміка. Тютюновий дим містить велику кількість шкідливих речовин: ніко­тин, чадний газ, синильну кислоту, аміак, формальдегід та ін. Особливо небезпечним вважається бензопірен, який має канцеро­генний ефект (можуть утворюватися ракові та інші пухлини).

Сторінка шоста «Психолог розповідає»

Ведучий 1. А який вплив тютюну на фізич­ний і психічний розвиток?

Відповідь психолога. Я хочу звернути увагу на те, що паління дуже шкідливе для моло­дих людей. Особливо несприятливо воно впливає на органи дихання, тому що легені ще не до кінця сформовані. Підлітки-курці частіше страждають на застудні захворюван­ня, такі учні не зосереджені, успішність у них знижена. По-перше, нікотин та інші отруйні речовини порушують загальний стан організму, знижується інтенсивність нерво­вих процесів. Цьому сприяє і сама поведінка курців. Нерідко бажання палити з’являється під час уроку, й учень відволікається від за­нять, думаючи тільки про те, як із дзвоником піти в туалет на перекур. А скільки кишень­кових грошей іде на купівлю цигарок?!

Сторінка сьома «За здоровий спосіб життя»

«Люди не вмирають. Вони вбивають себе самі», — так вважав ще давньогрецький фі­лософ Сенека.

Збереження власного здоров’я — це спра­ва кожного, її не можна передоручити ні­кому. Лікарі вважають, що стан здоров’я на 50 % залежить саме від здорового способу життя, на 20 % — від стану довкілля, на 20 % — від спадковості, на 10 % — від рівня розвитку медицини.

Активісти руху «За здоровий спосіб жит­тя!» пропонують такий план дій:

а) пропаганда достовірної наукової ін­формації про здоровий спосіб життя;

б) власний приклад здорового способу життя.

Чинники здорового способу життя (ЗСЖ) • Висока рухова активність. Навіть 30 хвилин щоденної фізичної активності піднімуть настрій, поліпшать життєдіяль­ність, мобілізують захисні сили організму.

Це можуть бути піші прогулянки, біг, пла­вання, катання на велосипеді тощо.

• Раціональне харчування. Воно перед­бачає дотримання режиму харчування, якість продуктів, збалансованість їжі за складом речовин, енергетичним вмістом тощо.

• Відмова від шкідливих звичок. Найпо­ширенішою зі шкідливих звичок є куріння. Якби населення тільки міста Харкова відмо­вилось від куріння, то щорічно зберігалися б життя п’яти тисяч людей. Небезпечне для здоров’я та життя і вживання алкоголю та наркотиків.

• Сприятливий психологічний клімат. Дехто називає це «духовністю». Духовність Ґрунтується на ставленні до людей з пова­гою.

• Загартування. Поступове та система­тичне загартування є важливим компонен­том ЗСЖ.

• Моральне ставлення до природи — екологічна відповідальність та культура, по­треба у спілкуванні з природою.

• Повноцінне сімейне життя. Взаєморо­зуміння, спільність інтересів, почуття любові роблять щасливими всіх членів родини.

• Активна творча праця сприяє збере­женню здоров’я.

• Дотримання режиму дня, що ґрунтуєть­ся на індивідуальних біологічних ритмах.

На жаль, спосіб життя населення України не відповідає вимогам ЗСЖ. Лише третина людей систематично займається фізкуль­турою. Близько 50 % мають надлишкову вагу. Погано впливає на здоров’я відсутність повноцінного відпочинку. Кожна людина робить внесок у забруднення довкілля: за рік виробляє близько 1 м3 сміття. Несформована також культура спілкування з інфі­кованими на грип, гепатит тощо. Особливо це небезпечно, коли людина ВІЛ-інфікована. Скорочується тривалість життя і за рахунок поширення інших хвороб. Тож слід доєднатися до руху «За здоровий спосіб життя!»

Сторінка восьма «Як сказати «ні» у ситуації тютюнової провокації»

• Дякую. Я скористаюся цим, тільки-но в цьому буде потреба.

• Я більше цього не потребую. Мені це не потрібно.

• Не схоже, щоб мені сьогодні від цього стало краще.

• Я не в настрої, тому не хочу цього пробувати.

• Ні, я не хочу неприємностей.

• Коли мені це стане дуже потрібно, я дам про це знати.

• Мої батьки попередили мене, що вони мене вб’ють.

• Коли-небудь іншим разом.

• Ця гидота не для мене.

• Ні, дякую.

• Мене «посадять на мілину», якщо бать­ки дізнаються, що я палю.

• Ні, дякую, в мене вистачає неприєм­ностей.

• Ні, дякую, бувають алергічні реакції.

• Я — за вітаміни!

• Ні, я вже пробував і мені не сподоба­лося.

• Я хочу бути здоровим.

Ведучий 2. Якщо хтось, переглянувши наш виступ, замислиться про шкідливий вплив нікотину, перестане курити або, взяв­ши інформацію до відома, не почне палити, ми старалися недаремно.(актори вихо­дять на сцену.)

Ведучий 1. Просто ми ще раз нагадаємо девіз нашого виступу (всі разом):

«Паління або здоров’я — вибирай сам!»

 

Залишити відповідь