Психологія

Девіантна поведінка учнівської молоді як форма соціальної дезадаптації

Девіантна поведінка (від лат. deviatio — відхилення) система дій і вчинків людей, соціальних груп, що суперечать соціальним нормам або визнаним у суспільстві шаблонам і стандартам поведінки. Суть девіантної поведінки полягає в тому, що людина не дотримується вимог соціальної норми, вибирає відмінний від вимог норми варіант поведінки в тій чи інший ситуації, що веде до порушення міри взаємодії особистості та суспільства, групи та суспільства, особистості та групи.

В основі відхилень в поведінці переважно лежить конфлікт інтересів, цінностей, розбіжність потреб, деформація засобів їх задоволення, помилки виховання, життєві невдачі та прорахунки. Істотним показником девіантної поведінки виступає відхилення в ту чи іншу сторону з різною інтенсивністю і внаслідок різноманітних причин від поведінки, яка визначається нормальною.

Нормальна або гармонічна поведінка характеризується:

  • Збалансованістю психічних процесів (на рівні властивостей темпераменту, типу вищої нервової діяльності).
  • Адаптивністю та самоактуалізацією (на рівні характерологічних особливостей).
  • Духовністю та самоактуалізацією (на особистісному рівні).

Так як норма поведінки базується на цих трьох основних характеристиках, так і аномалії та девіації засновані на змінах, відхиленнях і порушеннях цих характеристик. Для того, щоб оцінити типи девіантної поведінки, необхідно з’ясувати, від яких саме норм суспільства вони можуть відхилятися.

Норма – це явище групової свідомості у вигляді уявлень, що розділяє група та найбільш частіших суджень членів групи про вимоги до поведінки з урахуванням їх соціальних ролей, що створюють оптимальні умови буття, з якими ці норми взаємодіють, та відображаючи, формують його.

Виділяють наступні норми:

  • правові;
  • моральні;
  • естетичні.

Залежно від способів взаємодії з реальністю та порушенням тих чи інших норм суспільства, девіантна поведінка поділяється на кілька видів:

  • делінквентна поведінка;
  • адиктивна поведінка (наркоманія, алкоголізм, токсикоманія);
  • проституція;
  • суїцидальна поведінка.

Девіантна поведінка має складну природу, обумовлену найрізноманітнішими чинниками, що перебувають в складній взаємодії та взаємовпливі.

Залишити відповідь